Grisuppfödning

Efter 50 år med grisuppfödning kom vi till ett vägskäl: avveckla eller börja om på nytt.

Efter noggranna undersökningar på ledande gårdar i Sverige och utomlands föll valet på ett stall för frigående grisar inomhus. Stallet är designat för att ge högsta möjliga djurvälfärd. Grisarna får leva ut sina naturliga beteenden då de går lösa med fri tillgång till foder genom ett självvägningssystem. Modern teknik, som ammoniakrening av grisarnas gödsel, används för minimal miljöpåverkan. Självdragsventilation och ströautomat ger ren luft och god arbetsmiljö får både människa som djur.

De första grisarna kom till stallet i mars 2022. Det är serogrisar i ett samarbete med den närliggande gården Glasholms Gris i Hallltorp. Serogrisar betyder att grisarna är fria från vanliga smittor, har god tillväxt och med låg användning av preparat som exempelvis antibiotika. Det innebär hög smittsäkerhet och noggranna hygienrutiner i besättningarna.

Stallet och ammoniakreningen är delvis finansierade genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Konceptet är specialdesignat för Karlsborgs Gård och är unikt i Sverige.

Totalt finns 5000 platser fördelat på 14 avdelningar med cirka 350 grisar i varje avdelning.

Samarbetspartners