Skogsbruk

Modernt skogsbruk bedrivs på Hundshyltan, cirka 25 kilometer sydväst om Ljungbyholm.

Skogsarealen på 350 hektar består mestadels av gran (60 procent) och tall (30 procent) med inslag av löv (10 procent).

Gårdens vackra hagmarker hålls öppna av granngårdens köttdjur.