Växtodling

Växtodlingen bedrivs på 300 hektar, där 250 hektar är egen ägd åkermark och 50 hektar är arrenderad.

Majoriteten av grödorna är höstsådda, med tyngdvikt på vete, korn, råg och raps.

Gården är självförsörjande på foder till de egna grisarna.

Sedan 1974 odlas utsädesärter till Findus.

En ny gröda i växtföljden från 2021 är åkerböna, där målet är att minska andelen av sojaböna i grisfodret.